İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

*Şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmayı,
*Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,
*Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı,,
*Sektörde öncü olmamızda en önemli başarı anahtarı olduğuna inandığımız personelimize sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı,,
*Personelin, nitelik ve performansları doğrultusunda kariyer yapmalarına olanak sağlamayı,,
*Gereksinim duyulan kadro için, öncelikle kariyer planlaması doğrultusunda şirket bünyesindeki çalışanları araştırmayı,,
*Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, performansa dayalı adil bir ücret politikası uygulamayı Elso Kimya olarak hedeflemekteyiz.

İnsan Kaynakları Politikası

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Elso Kimya insan kaynakları politikası çerçevesinde adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak Elso Kimya'nın geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, Elso Kimya ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedeflemekteyiz.

İnsan Kaynakları Süreçleri

İşe alım sürecinde, yeni mezun ya da deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde, pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

*Başvuru CV değerlendirmesi
*Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
*Yetkinlik Bazlı Görüşmeler

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza iş teklifi yapılır. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Nasıl İşe Alıyoruz?

Çalışma arkadaşlarımız bulundukları pozisyon için en uygun niteliklere sahip, kuruluşun çalışma kültürü ve değerlerini benimsemiş kişilerden oluşmaktadır. Çalışanlarımız eğitim seviyesi ve nitelikleri ile sektörde fark yaratmaya devam etmek hedefinde olan kişilerden oluşur.

Şirketimiz enerjiyle büyürken, uzun yıllardır Elso Kimya'ya hizmet edenlerin de deneyimlerinden faydalanarak geleceğe güvenle ilerlemektedir.

Oryantasyon Süreci

Oryantasyon Eğitimi işe alım sürecinin bir parçasıdır;

Oryantasyon Eğitiminin hedefleri; yeni işe alınacak personele; şirket politikaları, şirketin organizasyonel yapısı, üretim-hizmet konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği konularında bilgi vermek, çalışanın işe ve işletmeye yabancılaşmasını önleyerek işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır.

İşe başlayan personelin işe başlatma işlemleri tamamlandıktan sonra şirketle ilgili genel bilgilerin verildiği ve çalışacağı departmanların tanıtıldığı bir oryantasyon programı uygulanmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Elso Kimya’nın kimya sektöründeki firmalar arasında fark yaratan ve imajını belirleyen en önemli unsuru, çalışanları için yarattığı eğitim ve gelişim olanaklarıdır. "Eğitim, bir şirketin çalışanlarına, dolayısıyla kendi geleceğine yaptığı en önemli yatırımdır" yaklaşımından yola çıkarak yıl boyunca çalışanlarımızın bilgi, beceri ve kaliteli hizmet düzeyini artırmak amacıyla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmekte, liderlik gelişim programları uygulanmaktadır. Elso Kimya bünyesindeki çalışanlarımız çalışma sürelerince kurum dışı ve kurum içi eğitimler ile sürekli desteklenmektedir. Eğitim planları, kişi bazlı kariyer planlamalarımız ve çalışanlarımızdan gelen talepler ile yaptığımız ihtiyaç analizleri sonucuna gore planlanmaktadır. Eğitim Planımız günün şartlarına göre her yıl yeniden güncellenmektedir.

Eğitim ve gelişim sürecinde yaklaşımımız, şirketin vizyonu ve iş hedeflerine paralel olarak şirket performansının sürekli geliştirilmesidir.

Küresel organizasyonun gereksinimleri doğrultusunda, çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanırken şirket içi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması da hedeflenmektedir.

İşe girişten itibaren, kurumsal ve kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak, çalışanlar için oryantasyon, satış, pazarlama, liderlik, yönetim, yabancı dil eğitimleri başta olmak üzere farklı gelişim programları planlanmaktadır.


İç Eğitimler

Eğitici Eğitmen eğitimini almış ve eğitim verme konusunda yeterliliği olan şirket çalışanlarımız eğitimci olarak görev almaktadırlar.

Dış Eğitimler

İnsan Kaynakları Departmanı’nın yaptığı araştırmalar sonunda uygun görülen danışmanlar tarafından personel için uygun görülen eğitimler düzenlenir.

İç İletişim

Çalışanlarımızın sosyal ve çok yönlü bir iş hayatı geçirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Yılda iki kez olmak üzere şirket yemekleri ile personelin birbiri ile eğlenceli zaman geçirmesi ve birbirlerini farklı bir ortamda daha iyi tanımaları sağlanır.

Ücret ve Yan Haklar

İş tanımına dayalı bir iş değerlendirme sisteminin uygulandığı firmamızda çalışanların toplam gelirleri, güncel ücret piyasası baz alınarak rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra yöneticilerinin geri bildirimlerine istinaden güçlü performansı ayrıştırıp çalışanı motive edecek bir ücret sistemi kullanılmaktadır. Maaş artışlarında, performans değerlendirme ve piyasa hareketleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Kariyer Planlama

Elso Kimya'da kariyer ilerlemesi başarı ile doğru orantılıdır. Kariyer planlama yatay ya da dikey olabilir. Yetki ve sorumluluk artışı ücret artışını da beraberinde getirmektedir. Kariyer planlamanın hayata geçirilebilmesi için o pozisyonun bilgi, deneyim ve performans değerlendirme ön koşullarına sahip olmak gerekmektedir. Açık pozisyonlar öncelikli olarak kurum içerisinde duyurulmakta, çalışanlarımızın başvuruları değerlendirilmektedir. Kurum içerisinde rotasyon imkanının olmaması durumunda, ilanlarımız kariyer portallarında yayınlanmaktadır.