Üretim & Kalite

Ürünlerimizi kalite standartlarına bağlı kalarak, FSSC 22000, ISO9001 ve Helal yönetim belgelerine uygun, tüm kalite gerekliliklerini karşılayarak üretiyoruz.

Üretim

Elso Kimya sunmuş olduğu ürünleri ISO ve GMP kalite ve denetim sistemleri standartlarında belirlenen özellikler ve talepler doğrultusunda üretmek için çağdaş normlara uygun bir üretim tesisi kurmuştur. Ürünün başarıyla üretildiğinden emin olmaya odaklanmış bir ekiple, üretim ve kalite kontrol süreci sorunsuz bir şekilde yönlendirilmektedir. Her aşaması kontrol altında olan üretim için sıfır hata anlayışı ödev olarak belirlenmiştir. Uzun yıllara dayanan tecrübe ve kapsamlı ekipman, aroma ve esans üretiminde gereken tüm teknik altyapıyı elinde bulundurmaktadır.

Kalite Yönetimi

Elso Kimya, FSSC 22000, ISO9001, ISO 14000, ISO 45000, GMP İyi Üretim Uygulamaları, Helal ve Koşer gıda yönetim sistemi belgelerine sahip, yasal gerekliliklere uygun üretim yapan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tescilli Ar-Ge Merkezi’nde alanında uzman ve tecrübeli gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve kimyagerler gözetiminde faaliyet gösteren, müşteri memnuniyeti odaklı bir aroma, esans ve pigment üreticisidir.İşletmede kullanılan her türlü malzeme ve hammadde titizlikle test ve analizlere tabi tutulmakta, üretimin her aşaması çeşitli analiz ve ölçümlerle kontrol edilmekte ve izlenmektedir. Bu sayede yasal gereklilikleri sağlamayan ve tüketici beklentilerini karşılamayan ürünlerin tüketime sunulması engellenmektedir. Yapılan analizlerin ve ölçümleri doğruluğu akredite laboratuvarlar gönderilen numunelerle doğrulanmaktadır.


Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan aşamalarda sağlıklı bir iletişim kurarak kusursuz, zamanında ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verilmesi en önemli gayemizdir.

70 yıldan fazladır biriktirdiği tecrübe ve sağlam değerlere sahip Elso Kimya, topluma ve çevreye karşı olan duyarlılık ve sorumluluklarını devamlı ve eksiksiz yerine getirmeyi, belirlediği hedefler doğrultusunda sürekli gelişmeyi, ve etik değerlere uygun olarak çalışmayı taahhüt eder. Politikalarımız Elso Kimya ile etkileşim içerisinde olan tüm paydaşlara açıktır ve duyurulmuştur.

Kalite & Gıda Güvenliği Yönetim Politikası

Amacımız, “Mutlak müşteri memnuniyeti” felsefesini benimseyerek, sıfır hata ile tüm yasal yönetmeliklere, ISO 9001, BRCGS ve İyi İmalat Uygulamalarını (GMP) normlarına uygun şekilde üretim yapmak ve müşterilerimize satış öncesi ve sonrasında bilinçli bir teknik destek sağlamaktır.
  •  Kalite hedeflerine göre sistem performansını gözden geçirerek tüm çalışanların katılımı ile önleyici, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  •  Gıda güvenliğini tehdit eden etkileri sistematik olarak izleyerek belirlenmesi ve kontrol altına alınması,
  • Topluma ve çevreye karşı olan duyarlılık ve sorumluluklarımızın devamlı ve eksiksiz yerine getirilmesi ve ÇED normlarına uygunluğun gözetilmesi,
  •  Çalışma verimliliğinin, işçi sağlığının, iş güvenliğinin ve iş güvenliği yönetmeliğinin şartlarının sağlanması,  
  •  Bütün çalışanların eğitimlerle niteliklerinin iyileştirilmesi ve arttırılması ile beraber takım ruhunun ve Elso Kimya’ya olan bağlılığın güçlendirilmesi prensibi ile çalışanlarımızın memnuniyetinin en yüksek düzeyde tutulması,
  • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan tüm aşamalarda sağlıklı bir iletişim kurarak kusursuz, zamanında ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verilmesi,  
  • Ürünlerimizin tüketildiği tüm alanlardaki yeniliklerin ve dünya trendlerinin takip edilmesi ve müşterilerin bu konularda bilgilendirilmeleri,
  • Faaliyet gösterdiğimiz ve potansiyelimizin olduğu bölgelerde ve alanlardaki pazar paylarımızın ve ihracatımızın artması gayelerimizdir.
  • Ürün güvenliği, Gıda Güvenliği Kültürünün arttırılması, otantisitesi, yasalara uygunluğu ve kalitesine karşı potansiyel riskleri anladığını ve sistematik olarak yönetmesi,
  • Türkiye Cumhuriyeti yasa, kanun ve yönetmeliklerine, uygunluk yükümlülüklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.

Politikamızı uygulama doğrultusunda tüm çalışanlar kendi faaliyetlerini iyileştirme ve güncelleme sorumluluğunu taşırlar. Bu yönde gerekli faaliyetlerin sistematik olarak yürütülmesi için İyi İmalat Uygulamalarını (GMP) gereklilikleri temel alınıp, BRCGS Food Safety gereklilikleri ile güçlendirilmiş ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi referans olarak seçilmiştir.

Toplam Kalite Yönetimi prensiplerini çalışmalarımızın bir parçası ve yönetim biçimimiz olarak özümsemek ve özümsetmek için durmadan çalışmak ve kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek Elso Kimya A.Ş. ailesinin taahhüdüdür.

Politikalarımız Elso Kimya ile etkileşim içerisinde olan tüm paydaşlara açıktır ve duyurulmuştur.

ISG & Çevre Yönetim Politikası

Amacımız, “Sıfır Atık” felsefesini benimseyerek, çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uygun çalışmak. ISO 14001 Kapsamımız, “Food Flavours, fragrances and essential oil manufacturing, effect pigment sales” Bu kapsamda İlke ve Değerlerimiz; İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklerini yerine getirmeyi, Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi minimum seviyeye indirgemeyi, Geri kazanım olanağı olan çevre dostu malzemeleri kullanmayı ve bunların geri kazanımını sağlayacak araştırma, iyileştirme ve uygulamaları yürütmeyi, Tüm paydaşlarımız ile, belirlenen çevre ve iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz doğrultusunda iş birliği içinde çalışmayı, Çevre ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı, Eğitim ve iletişim ile, tüm çalışanlarımızda çevre bilinci oluşturmayı ve bireysel sorumluluk kazandırmayı, Çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili aksiyonların uygulamalarını, performans göstergelerinin sonuçlarını periyodik gözden geçirerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Çevre etkilerini kontrol altında tutarak bu etkilerin azalmasına ve çevresel performanslarımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm personelimize aktarmak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 

1- Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.,

2- Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.

3- Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve çevresinin korunması,

4- Topluma ve çevreye karşı olan duyarlılık ve sorumluluklarımızın devamlı ve eksiksiz yerine getirilmesi ve ÇED normlarına uygunluğun gözetilmesi,

5- Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

6- Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek

7- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve yakın komşularımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.,

8- Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.

9- Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

Politikamızı uygulama doğrultusunda tüm çalışanlar kendi faaliyetlerini iyileştirme ve güncelleme sorumluluğunu taşırlar. Bu yönde gerekli faaliyetlerin sistematik olarak yürütülmesi için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi referans olarak seçilmiştir. Çevre Yönetimi prensiplerini çalışmalarımızın bir parçası ve yönetim biçimimiz olarak özümsemek ve özümsetmek için durmadan çalışmak ve çevre yönetim sistemini sürekli olarak geliştirmek Elso Kimya A.Ş. ailesinin taahhüdüdür. Politikalarımız Elso Kimya ile etkileşim içerisinde olan tüm paydaşlara açıktır ve duyurulmuştur. ELSO KİMYA vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Politikası ile şirket varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşların güvenini kazanmayı, sürekli iyileşmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel parola, ayar ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaç doğrultusunda;

1- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini,

2- Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini,

3- Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini,

4- Tespit edilen fırsatlar ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanmasını,

5- Belli periyotlarda raporlamalar yapılmasını,

6- Göstergelerin takibi ile performans ölçümü yapılmasını,

7- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması, düzenli olarak gözden geçirilmesi, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişikliklerinin yapılmasını,

8- Etik ilkelere bağlı kalınmasını,

9- Üst yönetimin gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,

10- Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.

11- ISO 27001:2013 sistemini kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

12- Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.

13- Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.

14- Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.

15- Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

Amacımız, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımı ile başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslararası faaliyet alanı ile ilgili İSG mevzuatları ve idari düzenlemelere uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde; 

10- Olası iş kazalarını önlemek,

11- Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımını benimsemek,

12- Risk ve tehlikeleri periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG normlarına uygunluğun gözetilmesi,

13- Çalışma verimliliğinin, işçi sağlığının, iş güvenliğinin ve iş güvenliği yönetmeliğinin şartlarının sağlanması,  

14- Bütün çalışanların eğitimlerle niteliklerinin iyileştirilmesi ve arttırılması ile beraber takım ruhunun ve Elso Kimya’ya olan bağlılığın güçlendirilmesi prensibi ile çalışanlarımızın memnuniyetinin en yüksek düzeyde tutulması,

15- Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan tüm aşamalarda sağlıklı bir iletişim kurarak kusursuz, zamanında ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verilmesi,  

16- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,

17- İş yeri ve eklentilerinde iş kazası doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, meslek hastalıklarını, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı/en aza indirmeyi,

18- İSG sisteminin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağını taahhüt eder. Hedefler ile izlenmektedir.

Karlılık ve verimliliğin öncelikli şartının, operasyonel olarak yürütülen işlerinde emniyetin ön planda tutulmasına bağlı olduğunun bilincindedir. Bu nedenle hizmetlerini yerine getirirken öncelikli hedefi, ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uymak, tüm operasyonel etkinliklerini yerine getirirken emniyet kavramı içerisinde hareket edilmesini sağlamaktır. Güvenlik kavramının doğasında barındırdığı risklerin bilincindedir. Riskleri minimize etmek için;

Acil durumlar karşısında kullanılmak üzere beklenmedik olay ve acil durum planlarının hazırlanması hususlarını gözetir,
Personellerin etkili çalışmasını sağlayabilmek için uygun eğitimi verir yada planlar,
Kazaların/olayların incelenmesi ve yeniden oluşmalarının önlemesi için tavsiyeler alınması ile kaza ve kirliliği önlenmesi için tedbir alır,
Emniyetli çalışma alanı oluşturur,
Personel ve çevreye ilişkin tüm riskleri değerlendirir ve gerekli önlemleri alır,
Personelin emniyet kültürünün sürekli geliştirilmesini sağlar

Politikamızı uygulama doğrultusunda tüm çalışanlar kendi faaliyetlerini iyileştirme ve güncelleme sorumluluğunu taşırlar. Bu yönde gerekli faaliyetlerin sistematik olarak yürütülmesi için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslararası faaliyet alanı ile ilgili İSG mevzuatları referans olarak seçilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği prensiplerini çalışmalarımızın bir parçası ve yönetim biçimimiz olarak özümsemek ve özümsetmek için durmadan çalışmak ve sürekli geliştirmek Elso Kimya A.Ş. ailesinin taahhüdüdür.

Politikalarımız Elso Kimya ile etkileşim içerisinde olan tüm paydaşlara açıktır ve duyurulmuştur.

Belgelerimiz

Kalite Belgeleri ve Sertifikalar