Üretim & Kalite

Ürünlerimizi kalite standartlarına bağlı kalarak, FSSC 22000, ISO9001 ve Helal yönetim belgelerine uygun, tüm kalite gerekliliklerini karşılayarak üretiyoruz.

Üretim

Elso Kimya sunmuş olduğu ürünleri ISO ve GMP kalite ve denetim sistemleri standartlarında belirlenen özellikler ve talepler doğrultusunda üretmek için çağdaş normlara uygun bir üretim tesisi kurmuştur. Ürünün başarıyla üretildiğinden emin olmaya odaklanmış bir ekiple, üretim ve kalite kontrol süreci sorunsuz bir şekilde yönlendirilmektedir. Her aşaması kontrol altında olan üretim için sıfır hata anlayışı ödev olarak belirlenmiştir. Uzun yıllara dayanan tecrübe ve kapsamlı ekipman, aroma ve esans üretiminde gereken tüm teknik altyapıyı elinde bulundurmaktadır.

Kalite Yönetimi

Elso Kimya, FSSC22000 versiyon 5, ISO9001:2015, GMP İyi Üretim Uygulamaları ve HELAL Gıda yönetim sistemi belgelerinin uygulandığı, yasal gerekliliklere uygun üretim yapan, konusunda uzman ve tecrübeli gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve kimyagerler gözetiminde faaliyet gösteren, müşteri memnuniyeti odaklı bir gıda ve kozmetik işletmesidir.

İşletmede kullanılan her türlü malzeme ve hammadde titizlikle test ve analizlere tabi tutulmakta, üretimin her aşaması çeşitli analiz ve ölçümlerle kontrol edilmekte ve izlenmektedir. Bu sayede yasal gereklilikleri sağlamayan ve tüketici beklentilerini karşılamayan ürünlerin tüketime sunulması engellenmektedir. Yapılan analizlerin ve ölçümleri doğruluğu akredite laboratuvarlar gönderilen numunelerle doğrulanmaktadır.

FSSC 22000, ISO 9001, Helal ve GMP Kozmetik standartlarına göre onaylı üretim tesisimizde müşterilerimizin arzuları ve ülke/bölge bazlı koku, tat ve zevkler doğrultusunda sıvı ve toz aromalarla, kozmetik ve endüstriyel esanslar üretmekteyiz.
Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan aşamalarda sağlıklı bir iletişim kurarak kusursuz, zamanında ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verilmesi en önemli gayemizdir.

70 yıldan fazladır biriktirdiği tecrübe ve sağlam değerlere sahip Elso Kimya, topluma ve çevreye karşı olan duyarlılık ve sorumluluklarını devamlı ve eksiksiz yerine getirmeyi, belirlediği hedefler doğrultusunda sürekli gelişmeyi, ve etik değerlere uygun olarak çalışmayı taahhüt eder. Politikalarımız Elso Kimya ile etkileşim içerisinde olan tüm paydaşlara açıktır ve duyurulmuştur.

Kalite & Gıda Güvenliği Yönetim Politikası

Amacımız, “Mutlak müşteri memnuniyeti” felsefesini benimseyerek, sıfır hata ile tüm yasal yönetmeliklere, ISO 9001, FSSC 22000, ve İyi İmalat Uygulamalarını (GMP) normlarına uygun şekilde üretim yapmak ve müşterilerimize satış öncesi ve sonrasında bilinçli bir teknik destek sağlamaktır.
  • Kalite hedeflerine göre sistem performansını gözden geçirerek tüm çalışanların katılımı ile önleyici, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  • Gıda güvenliğini tehdit eden etkilerin sistematik olarak izlenerek belirlenmesi ve kontrol altına alınması,
  • Topluma ve çevreye karşı olan duyarlılık ve sorumluluklarımızın devamlı ve eksiksiz yerine getirilmesi ve ÇED normlarına uygunluğun gözetilmesi,
  • Çalışma verimliliğinin, işçi sağlığının, iş güvenliğinin ve iş güvenliği yönetmeliğinin şartlarının sağlanması,
  • Bütün çalışanların eğitimlerle niteliklerinin iyileştirilmesi ve arttırılması ile beraber takım ruhunun ve Elso Kimya’ya olan bağlılığın güçlendirilmesi prensibi ile çalışanlarımızın memnuniyetinin en yüksek düzeyde tutulması,
  • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan tüm aşamalarda sağlıklı bir iletişim kurarak kusursuz, zamanında ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verilmesi,
  • Ürünlerimizin tüketildiği tüm alanlardaki yeniliklerin ve dünya trendlerinin takip edilmesi ve müşterilerin bu konularda bilgilendirilmeleri,
  • Faaliyet gösterdiğimiz ve potansiyelimizin olduğu bölgelerde ve alanlardaki pazar paylarımızın ve ihracatımızın artması gayelerimizdir.
Politikamızı uygulama doğrultusunda tüm çalışanlar kendi faaliyetlerini iyileştirme ve güncelleme sorumluluğunu taşırlar. Bu yönde gerekli faaliyetlerin sistematik olarak yürütülmesi için İyi İmalat Uygulamalarını (GMP) gereklilikleri temel alınıp, FSSC 22000 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi referans olarak seçilmiştir.

Toplam Kalite Yönetimi prensiplerini çalışmalarımızın bir parçası ve yönetim biçimimiz olarak özümsemek ve özümsetmek için durmadan çalışmak ve kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek Elso Kimya A.Ş. ailesinin taahhüdüdür.
Politikalarımız Elso Kimya ile etkileşim içerisinde olan tüm paydaşlara açıktır ve duyurulmuştur.

ISG & Çevre Yönetim Politikası

Bu kapsamda İlke ve Değerlerimiz;
İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklerini yerine getirmeyi,
Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi minimum seviyeye indirgemeyi,
Geri kazanım olanağı olan çevre dostu malzemeleri kullanmayı ve bunların geri kazanımını sağlayacak araştırma, iyileştirme ve uygulamaları yürütmeyi, Tüm paydaşlarımız ile, belirlenen çevre ve iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı, çevre ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı,
Eğitim ve iletişim ile, tüm çalışanlarımızda, çevre bilinci oluşturmayı ve bireysel sorumluluk kazandırmayı,
Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aksiyonların uygulamalarını, performans göstergelerinin sonuçlarını periyodik gözden geçirerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
Faaliyetlerimizde ve iş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olası tüm kaza risklerini değerlendirmeyi ve gerekli tüm önleyici tedbirleri almayı, Meydana gelen kazaların nedenlerini giderici ve tekrarını önleyici her türlü düzeltici tedbiri almayı,
Her türlü yeni projede, projelendirme aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayı ve gerekli her türlü önleyici tedbiri önceden almayı, Daima güvenli davranışı esas alarak, çalışanlarımızda, bireysel ve takım sorumluluğunu benimseten iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
Tedarikçilerimiz ile çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda işbirliği yapmayı taahhüt ederiz.
Politikalarımız Elso Kimya ile etkileşim içerisinde olan tüm paydaşlara açıktır ve duyurulmuştur.