نمایشگاه ها

به عنوان Elso شیمی؛ لیستی از نمایشگاه هایی که در آنها شرکت کردیم و خواهیم داشت
 • 2019Hookah Fair

  Hookah Fair - Frankfurt : 26.04.2019 - 28.04.2019
 • 2019Beauty World Middle East

  Beauty World Middle East - Dubai - 15.04.2019 - 17.04.2019
 • 2019Beauty Eurasia

  Beauty Eurasia - İstanbul : 20.06.2019 - 22.06.2019
 • 2019Food & Nutritional Ingredients

  Food & Nutritional Ingredients - İstanbul : 24.10.2019 - 26.10.2019
 • 2019Inter Tabac - Inter Supply

  Inter Tabac - Inter Supply - Istanbul : 20.09.2019 - 22.09.2019
 • 20193. Kuad Kozmetik Kongresi

  3. Kuad Kozmetik Kongresi - Antalya : 7.10.2019 - 9.10.2019
لیست نمایشگاه هایی که در سال های 2020 و 2021 شرکت خواهیم کرد
 • 2020Hookah Club Show

  Hookah Club Show - St. Petersburg : 28.02.2020 - 01.03.2020
 • 2020CNR Food Istanbul

  CNR Food Istanbul - Istanbul : 02.09.2020 - 05.09.2020
 • 2021Inter Supply

  Inter Supply - Dortmund : 16.09.2021 - 18.09.2021
 • 2021Beauty World Middle East

  Beauty World Middle East - Dubai : 05.10.2021 - 07.10.2021
 • 2021Beauty Istanbul

  Beauty Istanbul - İstanbul : 14.10.2021 - 16.10.2021