صنایع مختلف و موارد کاربرد

انواع طعم دهنده تولید شده توسط السو کیمیا :

انواع طعم دهنده :

انواع طعم دهنده تولید شده توسط السو کیمیا :

طعم دهنده های مایع :
* طعم دهنده های استاندارد مایع
* امولسیون ها

طعم دهنده های پودری

مواد خوراکی

محصولات نانلبنیاتشکلاتشیرینی و بستنیغذای آمادهسس های غذا وآدامس و محصولات قندی
نانشیرطعم دارشکلاتشیرینی یخ زدهسوپ آمادهسالاد ژله
ویفرپنیر طعم دارکرم فندقسوربتماکارونی آمادهسس های کنار غذامارشمالو
کیکماست طعم دارخامه ویفربستنی شیریرشته آمادهسس های ماکارونیآدامس
کراکرکوکلینسس بستنی و شیرینیپیتزای آمادهمایونزآبنبات
بیسگویت شیرینساندویچ آمادهسس های سالادتافی,کارامل,نوقا
بیسگویت شورسایر غذاهای آمادهسس های غذاسایر محصولات قندی

نوشیدنی ها

نوشیدنی گازدارنوشیدنی گرمآبمیوه هاسایر نوشیدنی هاچای سرد و نوشیدنی ورزشینوشیدنی الکلیقلیان
آب گازدارچای گیاهینوشیدنی با طعم میوهسایر نوشیدنی هانوشابه انرژی زامالتغذاهای
نوشابهانواع قهوهآبمیوه هاترکیبات نوشیدنیچای یخینوشیدنی عرعرحیوانی
آب معدنیچای سیاهنکتارهانوشیدنی کنسانترهنوشابه ورزشیرازیانه
سایر نوشیدنی های گازدارسایر نوشیدنی های گرم