درباره شرکت


شرکت السو کیمیا در سال 1949 تاسیس گردید و در سال 1967 تولید روغنهای فرار، اسانسهای آرایشی بهداشتی و صنعتی و طعم دهنده های غذایی پودری و مایع را آغاز نمود

بعنوان شرکت السوکیمیا طی سال ها فعالیت , با افزودن طیف مختلفی از محصولات به نمونه کارهای خود, در رنگدانه های فلزی نمایندگی شرکت  A& VL Metal Powders , رنگدانه مرواریدی (براق) و رنگدانه های آلی نیز با توجه به نیاز محصول , همواره به عنوان نماینده شرکت های پیشرو دراین صنعت در کشور ترکیه در حال ارایه خدمات بوده ایم.

در این مجموعه در وهله اول در بخش های تحقیقات و توسعه,کنترل کیفیت, فروش و بازاریابی وخط تولید و سپس در سایر بخش ها همواره خدمات ,با مفهوم تمرکز بر رضایت مشتری و با داشتن گواهی نامه هایی چون ISO 9001, FSSC 22000, Helal ve GMP , در راستای آخرین فناوری و روند بازار ارایه می گردد.

ماموریتما

ماموریت و هدف مجموعه السو کیمیا شناخته شدن در مناطق جغرافیایی نزدیک به عنوان اولین مرجع و انتخاب شرکت های تهیه کننده اسانس و رایحه حاضر در منطقه می باشد.

ارزشهایما

پیشرفت و توسعه مداوم

تمرکز بر کیفیت

تمرکزبرمشتری

فعالیتگروهی

با کسب تجربه و دانش طی بیش از 70 سال, مشتری را تنها بعنوان مشتری در نظر نگرفته بلکه در چهارچوبی بسیار دوستانه به ایجاد روابط و ارایه خدمات فنی در مواقع لزوم پرداخته ایم.

 

هدف السو کیمیا , ارایه راهکار مناسب برای مشکلات مشتری, کسب رضایت , دیدن چهره ی خندان وی پس از هر دیدار و درنتیجه افزودن مشتریان وفادارمی باشد.

 

شرکت السو کیمیا در سال 2018 از سوی وزارت صنعت و تکنولوژوی بعنوان مرکز تحقیقات و توسعه ثبت گردید و همواره تحت این عنوان به فعالیت های علمی خود ادامه می دهد.

 

عضویتهایمجموعه

عضویت در IFRA  (انجمن بین المللی عطر)

عضویت در EFFA  (انجمن طعم اروپا)

عضویت در AREP  (انجمن تولید کنندگان طعم دهنده های غذایی و روغن های فرار)

عضویت در PLAT ( انجمن لیبل اختصاصی در ترکیه )

عضویتدرکمیتهکاراتاقصنایعاستانبول

مرجع اصلی متخصص و مشاوردر اتاق بازرگانی استانبول

عضویت IKMIB  (انجمن صادر کنندگان مواد شیمیایی استانبول)

عضویتدراتاقبازرگانیفرانسه

Ürünlerinizi farklı kılacak özgün ürünler

Farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunarız.