خانه > فرم درخواست نمونه
فرم درخواست نمونه
اطلاعات تماس

گروه محصولات درخواستی  *
نام شرکت  *
نام و نام خانوادگی  *
وظیفه شما در شرکت  *
نشانی  *
تلفن  *
دورنما  *
نشانی پست الکترونیکی  *
نشانی اینترنتی  *
نحوه فعالیت شرکت
 *
محصولات اصلی تولیدی و یا مورد فروش  *

جزییات مربوط به نمونه ها
نام نمونه محصولی که نمونه در استفاده خواهد شد وضعیت فیزیکی
 *  *  *
     
مقوله قانونی مقدار (گرم)  
 *  *  
 
 

آیا می توانید محصول را برای آزمایش به ما بفرستید؟  

تاریخ مورد نظر شما برای دریافت نمونه  *

توضیحات اضافی  

(1) محصول نهایی که نمونه در آن استفاده خواهد شد ره مشخص کنید؛ جزییات مربوط به محصولتان را در بخش توضیحات ذکر نمایید.
(2) شکل قیزیکی نمونه مورد نظر را ذکر کنید. بعنوان مثال: مایع, پودر, اتمی, خمیر وغیره
(3) مقوله قانونی بو دهنده ها و یا اسانسهای درخواستی را ذکر کنید. بعنوان مثال: طبیعی, معادل طبیعی, مصنوعی
(4) وزن استاندارد نمونه رای بو دهنده ها و اسانسها 20 گرم و برای رنگدانه ها 50 گرم می باشد.
(5) جهت انتخاب صحیح اسانس, بو دهنده و رنگدانه مناسب لطفا جزییات فرایند تولید را تفصیل نمایید. 

خوشبو کننده ها
اسانسها
رنگدانه ها
Copyright © 2017 | Elso Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.