خانه > محصولات > رنگدانه ها
رنگدانه ها
ما بعنوان السو کیمیا بویژه در سایه همکاری با شرکتهای مطرح جهانی در زمینه رنگدانه های افکت قادر به عرضه محصولات رنگدانه ای متالیک, رنگدانه های صدفی و رنگدانه های زری به مشتریان خود می باشیم.

محصولات محصولات
رنگدانه صدفی رنگدانه صدفی
زر زر
رنگدانه کروم رنگدانه کروم
رنگدانه اکسید آهن رنگدانه اکسید آهن


رنگدانه صدفی
شرکت Pritty Pearlescent Co., Ltd. که ما بعنوان شرکت صنعتی و بازرگانی السو کیمیا سهامی خاص نمایندگی آن را به عهده داریم در شهر سو قیان منطقه جیانگ سو در چین تاسیس شده و با فناوری پیشرفته "رنگدانه Pearlescent Luster " تولید می کند. از میان موارد استفاده این رنگدانه ها می توان از پلاستیکها, مرکبهای چاپ, رنگها و پوششهای دارای استفاده منزلی و یا صنعتی, محصولات آرایشی, چرمهای مصنوعی و غیره نام برد.

محصولات تولیدی شرکت Pritty Pearlescent Co., Ltd. دارای گواهی ISO 9001:2000 بوده و در طی تحلیلهای انجام شده از سوی شرکت تایید کیفیت SGS در زمینه وجود "فلزات سنگین" جهت استفاده در عرصه های متنوع کاری مشخص گردیده که مقادیر فلزات سنگی در آنها کمتر از حدود تعیین شده در استانداردهای اتحادیه اروپا می باشد.
سری طلایی براق
P300 (Clareium 8G00) GOLD •
P302 (Clareium 8G02) GOLDEN YELLOW •
P303 (Clareium 8G03) DEEP GOLD •
P308 (Clareium 8G08) BRIGHT GOLD •
P309 (Clareium 8G09) SUNNY GOLD •
P323 (Clareium 8G23) FINE GOLD •
P351 (Clareium 8G51) SHINING GOLD •
P353 (Clareium 8G53) SHINING DEEP GOLD •
سری آنتیک
P4201 (Clareium 8301) INTENSE BLACK •
P4203 (Clareium 8303) BLACK •
P4204 (Clareium 8304) INTENSE BLACK •
P4211 (Clareium 8311) INTENSE SATIN BLACK •
سری چند رنگه
P694 (Clareium 8794) PURPLE BLUE •
P696 (Clareium 8796) GREEN BLUE •
P670 (Clareium 8770) GOLD RED •
P672 (Clareium 8772) PURPLE RED •
P674 (Clareium 8774) BLUE RED •
P676 (Clareium 8776) GREEN RED •
P680 (Clareium 8780) GOLD PURPLE •
P682 (Clareium 8782) RED PURPLE •
P684 (Clareium 8784) BLUE PURPLE •
P686 (Clareium 686) GREEN PURPLE •
P690 (Clareium 8790) GOLD PURPLE •
P692 (Clareium 8792) RED BLUE •
P650 (Clareium 8750) BLUE GREEN •
P656 (Clareium 8756) GOLD GREEN •
سری آهن
P500 (Clareium 8900) COPPER •
P502 (Clareium 8902) RED BROWN •
P504 (Clareium 8904) WINE RED •
P505 (Clareium 8905) PURPLE RED •
P507 (Clareium 8907) IRON GREEN •
P508 (Clareium 8908) COFFEE •
P520 (Clareium 8920) COPPER •
P522 (Clareium 8922) ANTIQUE COPPER •
P530 (Clareium 8930) GLITTER BRONZE •
P524 (Clareium 8924) WINE RED SATIN •
P532 (Clareium 8932) RED BROWN •
P534 (Clareium 8934) WINE RED •
سری الماس
P8001 (Clareium 8001) SILVER WHITE •
P8002 (Clareium 8102) GOLD •
P8003 (Clareium 8103) RED •
P8004 (Clareium 8104) PURPLE •
P8005 (Clareium 8105) BLUE •
P8006 (Clareium 8106) GREEN •
P8011 (Clareium 8011) SILVER WHITE •
P8012 (Clareium 8012) GOLD •
P8013 (Clareium 8013) RED •
P8015 (Clareium 8015) BLUE •
P8016 (Clareium 8016) GREEN •
سری Enterferans
P205 (Clareium 8305) INTERFERENCE GOLD •
P206 (Clareium 8306) INTERFERENCE PURE GOLD •
P215 (Clareium 8315) INTERFERENCE RED •
P219 (Clareium 8319) INTERFERENCE PURPLE RED •
P225 (Clareium 8325) INTERFERENCE BLUE •
P235 (Clareium 8335) INTERFERENCE GREEN •
P249 (Clareium 8349) INTERFERENCE GOLD •
P259 (Clareium 8359) INTERFERENCE RED •
P269 (Clareium 8369) INTERFERENCE PURPLE •
P289 (Clareium 8389) INTERFERENCE BLUE •
سری سفید نقره ای
P100 (Clareium 8200) Silver White •
P100 K Silver White •
P100Z (Clareium 100Z) Silver White •
P103 (Clareium 8203) Silver White •
P110 (Clareium 8210) Silver Whit •e
P111 (Clareium 8211) Silver White •
P120 (Clareium 8220) Silver White •
P123 (Clareium 8223) Silver White •
P153 (Clareium 8253) Silver White •
P163 (Clareium 8263) Silver White •
P183 (Clareium 8283) Silver White •
سری کریستال متالیک
P7211 (Clareium 8T11) CRYSTAL SILVER GREY •
P7222 (Clareium 8T22) CRYSTAL SATIN SILVER GREY •
P7234 (Clareium 8T34) CRYSTAL SILVER GREY •
P7317 (Clareium 8T17) CRYSTAL BRIGHT YELLOW •
P7326 (Clareium 8T26) CRYSTAL RUBY •
P7330 (Clareium 8T30) CRYSTAL VIOLET •
P7336 (Clareium 8T36) CRYSTAL SAPPHIRE •
P7346 (Clareium 8T46) CRYSTAL EMERALD •
سری رنگی
P400 (Clareium 8500) STANDART BLUE •
P406 (Clareium 8506) YELLOW •
P416 (Clareium 8516) RED •
P419 (Clareium 8519) PURPLE •
P420 (Clareium 8520) PURPLE •
P426 (Clareium 8526) BLUE •
P436 (Clareium 8536) GREEN •
P4302 (Clareium 8402) CRYSTAL BRONZE •
P4322 (Clareium 8422) CRYSTAL DEEP RED •
P4342 (Clarium 8442) CRYSTAL DEEP PURPLE •
P4362 (Clarium 8462) CRYSTAL BLUE •
P4382 (Clarium 8482) CRYSTAL GREEN •
سری بسیار براق
P001 (Clareium 8800) SILVER WHITE •
P011 (Clareium 8801) INTERFERENCE GOLD •
P013 (Clareium 8802) INTERFERENCE RED •
P015 (Clareium 8803) INTERFERENCE PURPLE •
P017 (Clareium 8804) INTERFERENCE BLUE •
P019 (Clareium 8805) INTERFERENCE GREEN •
P021 (Clareium 8806) BRIGHT GOLD •
P023 (Clareium 8807) DEEP GOLD •
P031 (Clareium 8809) BRONZE •
P033 (Clareium 8810) COPPER •


خوشبو کننده ها اسانسها رنگدانه ها
Copyright © 2017 | Elso Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.