خانه > کارگزینی
کارگزینی
سیاستهای کیفیتی ما در مورد استخدام:

احترام به ارزشهای انسانی کارکنان •
ایجاد امکان پیشرفت کارکنان از طریق برنامه های آموزشی موثر و بدین طریق ممکن نمودن پیشرفت بنیادی شرکت •
گزینش کادر با کیفیت بالا •
ایجاد فرهنگ مشترک ایجاد تغییر بدر سایه خودپروری •
ارائه امکانات برنامه ریزی آینده شغلی •
ایجاد انگیزه و رشد کاری بالا در سایه سیستم موثر ارزیابی عملکرد شغلی •
ایجاد روح وابستگی, یکپارچگی و مساوات با اجرای فعالیتهای اجتماعی •


پس از ارزیابی مراجعات انجام شده به اعلامیه های ما برای

رده های مورد نیاز استخدامی از سوی واحد کارگزینی, صلاحیتها و ویژگیهای لازمه برای کار مورد نظر در چهارچوب روند استخدام شرکت ما با دقت بررسی می شود و در نتیجه, منسب بودن شخص مراجعه کننده برای کار مورد نظر مشخص می گردد.


در صورتیکه مایل به ملحق شدن به کادر ما می باشید, لطفا فرم زیر را بصورت کامل تکمیل نموده به نشانی ما ارسال نمایید. تمامی مراجعتها در چهارچوب اصول رازداری تک تک بررسی شده و در آرشیوهای ما حفظ می شوند.
خوشبو کننده ها
اسانسها
رنگدانه ها
Copyright © 2017 | Elso Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.