خانه > ارتباط
ارتباط
نشانی تماس
Elso Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
انشانی : Doğu Sanayi Sitesi 11 Blok No: 12 34197
  Yenibosna / İstanbul / TURKEY
تلفن : +90 (212) 653 64 68 - 652 19 11
دورنما : +90 (212) 654 52 86
نمایندگی ایران : +98 912 014 57 31
نشانی پست الکترونیکی : elso.kimya@elsokimya.com
Google Maps
Elso Map
برای بزرگ نمایی کروکی کلیک نمایید
فرم ارتباط
موضوع *
نام و نام خانوادگی *
عنوان شرکت
تلفن *
نشانی پست الکترونیکی *
چگونه با شما تماس بگیریم؟
پیغام شما *
* فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید
   
خوشبو کننده ها
اسانسها
رنگدانه ها
Copyright © 2017 | Elso Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.